Fler vrak i Masthamnen i Göteborg

Foto: Arkeologerna

Foto: Arkeologerna

Intill Masthamnens västra kaj i Göteborg har Arkeologerna hittat ytterligare två vrak. De tros vara från första halvan av 1800-talet. Vraken har nu grävts fram och dokumentationen pågår för fullt. Sammanlagt åtta vrak har påträffats i Masthamnen.

Läs mer på Arkeologerna blogg

(2020-10-08)