Fortsatt stora skador på fornlämningar vid skogsavverkningar

Lämning efter en kolmila har vänts upp efter en skogsavverkning. Foto: Skogsstyrelsen Värmland

Lämning efter en kolmila har vänts upp efter en skogsavverkning. Foto: Skogsstyrelsen Värmland

Trots detaljerade anvisningar om plats och tillvägagångssätt vid skogsavverkning är skador på kulturminnen och fornlämningar ett ständigt återkommande problem, konstaterar Skogsstyrelsen i Värmland.

Läs artikeln på P4 Värmland

(2017-09-13)