Riksantikvarieämbetet tar fram nationell världsarvsstrategi

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi. Den nationella världsarvsstrategin ska ge en samlad beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och hur arbetet ska inriktas framöver.

Syftet med uppdraget är att ytterligare tydliggöra roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med de svenska världsarven och världsarvskonventionen. I uppdraget ingår också att klargöra och beakta världsarvens betydelse för målen i FN:s Agenda 2030 samt för Sveriges politik för global utveckling. I dag finns 15 världsarv i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 oktober 2019.