Tillfälliga stockholmare under 600 år

Stockholm har alltid lockat till sig människor som inte har haft för avsikt att bosätta sig permanent i staden. De flesta har kommit som tillfälliga besökare, kanske turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad tid. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem.

Tillfälliga stockholmare handlar om några av dessa människor. Tidsperspektivet sträcker sig från senmedeltid till i dag, och vi får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Den kortvariga vistelsen kan se ut på många olika sätt, men ett har de tillfälliga stockholmarna gemensamt. De har fått möta en ny stad och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågorna är tidlösa men också brännande aktuella i vår tids globala och mångkulturella värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Anna Götlind & Marko Lamberg (redaktörer):
Tillfälliga stockholmare. Människor och möten under 600 år
Stockholmia Förlag
Utkom 2017