”Riksantikvarien låtsas att kompetensen finns kvar”

Arkeologisk undersökning kvarteret Tullhuset i Norrköping 2015. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

”En farlig väg att gå”, anser fyra arkeologer och före detta fornminnesinventerare om att Riksantikvarieämbetet monterat ned kompetensen att inventera och tolka fornlämningar.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladet

(2018-08-24)

Läs även ”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet” (2018-08-24)