”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

Riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarie Lars Amréus. Foto: Riksantikvarieämbetet

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladet

(2018-08-24)

Läs även  (2018-08-24)