Riksarkivet och KB ska samarbeta kring digitalisering

Riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har skrivit under en avsiktsförklaring för en gemensam massdigitaliseringsstrategi.

Avsiktsförklaringen innefattar att Riksarkivet och Kungliga biblioteket under 2017 tillsammans ska se över förutsättningarna för att fördjupat samarbete kring arbetet med digitalisering av myndigheternas samlingar. Syftet med samarbetet är att på ett kostnadseffektivt sätt gemensamt nyttja befintliga anläggningar och investeringar samt undvika uppbyggnad av parallella verksamheter.

– För forskning och samhällsutveckling är det viktigt att vi får mer kulturarvsmaterial digitaliserat. I det arbetet är såväl Riksarkivet som KB viktiga digitaliseringsnoder och vi är glada för den här myndighetsgemensamma avsiktsförklaringen som ska stärka vårt arbete, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Riksarkivet har etablerat Mediakonverteringscentrum i Fränsta (MKC) som en anläggning för storskalig digitalisering av textbärare på papper. Kungliga Biblioteket har på liknande sätt byggt upp en anläggning för storskalig digitalisering av ljud- och videoband samt smalfilm.

– Jag tycker att det är roligt att se hur samverkan har utvecklas mellan de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna de senaste åren. Digisam har här varit en samlande kraft. För att vi ska kunna öka digitaliseringen behövs ett ökat samarbete. Digitaliseringen är viktig för vår demokrati och för att göra vårt kulturarv tillgängligt för många, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Riksarkivet och Kungliga biblioteket har en lång tradition av samarbete i digitaliseringsfrågor. Ett samarbete som fördjupats inom ramen för arbetet inom Digisam.