Arkeologer har hittat ett lårben vid undersökningen av stenåldersboplatsen i Kanaljorden i Motala. Fyndet är näst intill unikt i Östergötland där mänskligt skelettmaterial från äldre stenålder bara är känt från några få platser tidigare. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3147040