Benfynd från stenåldern i Motala

Arkeologer har hittat ett lårben vid undersökningen av stenåldersboplatsen i Kanaljorden i Motala. Fyndet är näst intill unikt i Östergötland där mänskligt skelettmaterial från äldre stenålder bara är känt från några få platser tidigare.

Läs artikeln på Sveriges Radio Östergötland

(2009-10-06)