Regeringen har beslutat att Riksarkivets digitala arkiv ska kunna användas utan avgift av bland andra skolväsendet och folkbiblioteken. Den fria tillgången innebär att tillgängligheten ökar för alla.

Beslutet innebär att Svensk arkivinformation (SVAR) vid Riksarkivet blir gratis att använda för folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor.

Att abonnemangsavgiften nu tas bort och fri tillgång ges till den nätbaserade informationen vid enheten SVAR för folkbibliotek, skolväsendet med flera innebär att tillgängligheten ökar.

SVAR i Ramsele har till uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Avdelningen informerar om de digitala arkiven och ger handledning och stöd till användare. SVAR digitaliserar och publicerar svenska arkivhandlingar, som används vid släktforskning på nätet, såväl som vid forskning och undervisning. På SVAR:s webbplats finns bland annat Sveriges folkräkningar som sökbara databaser.