Risk för stora gap i framtidens museisamlingar

Museichefer runt om i landet tvingas välja bort insamling av vår samtid efter åratal av urholkad ekonomi. ”Utan föremål och relevanta berättelser har vi i framtiden ingen historia att levandegöra.” säger en av museicheferna i en ny rapport från riksförbundet Sveriges Museer.

– Vi ser en pågående urholkning av samhällets minne. De ansvariga behöver förstå vilka konsekvenser det får över tid. Priset vi alla kan få betala är stora gap i framtidens museisamlingar, säger Maria B Olofsson tf generalsekreterare Sveriges Museer.

Branschorganisationen Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn släpps i samband med konferensen Folk och Kultur. Rapporten ”Museer under press 2022 – läget i landet enligt 98 museichefer” undersöker förutsättningarna att driva en bra museiverksamhet i relation till det ekonomiska läget och museilagen.

– En positiv utveckling vi ser i rapporten är att dialogen mellan museerna och politiker förbättrats över tid. Det inger hopp om att de akuta samlingsfrågorna ska tas på allvar runt om i landet, säger Maria B Olofsson.

Rapporten visar bland annat drygt en femtedel av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan, att drygt hälften av museicheferna larmar om att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga, och att 84 procent upplever att dialogen med politikerna är halvbra eller god.

(2022-02-09)

Se även Museernas dåliga ekonomi hotar samlingarna (2o21-02-14)