Röhsska museet fyller 100 år

Personalfoto ur Röhsska museets arkiv. Foto: Röhsska museet

Personalfoto ur Röhsska museets arkiv. Foto: Röhsska museet

Röhsska museet i Göteborg firar sin hundraårsdag genom att blicka både framåt och bakåt. Det blir fyra jubileumsdagar om designhistoria med samlandet i fokus.

Jubileumsdagarna, 15–18 september, bjuder på föredrag, visningar, samtal och evenemang. Inbjudna experter berättar om museets donatorer och dess byggnadshistoria medan gäster från Norge och Storbritannien ger perspektiv på den internationella utvecklingen för designmuseerna under 2000-talet. I ett särskilt seminarieblock uppmärksammas museets roll som scen för den politiska textilkonstenmed utgångspunkt från den då mycket omtalade utställningen Verkligheten sätter spår, som visades på museet 1975.

Övergripande tema för jubileet är samlande, som flera av museets utställningar under året anknyter till. I den pågående utställningen Bara det bästa presenteras ett urval av den omfattande samlingenmodedräkter som dräkthistorikern, modetecknaren, journalisten och författaren Tonie Lewenhaupt skänkt till Röhsska museet under de senaste 20 åren.

– Tonie Lewenhaupts samling är i alla avseenden magnifik. Den innehåller dräkter från det sena 1800-talet fram till 1990-talet och en helt unik samling fransk haute couture, vilket är mycket ovanligt utanför Frankrike idag, säger museets intendent Josefin Kilner.

Under lördagen presenterar forskaren Ritwa Herjulfsdotter äventyraren, botanikern och insamlaren Thorild Wulff som 1912–1913 reste till Kina med uppdrag att samla in föremål till det blivande museet. Med stöd av Röhsska museets vänner och Torsten Söderbergs stiftelse ger Röhsska museet ut tre böcker om Thorild Wulff och hans betydelse för museet.Böckerna säljs till specialpris under jubileumsdagarna i museets butik.

Jubileet inleds torsdag 15 september klockan 10.00 med att museichef Susanne Erixon hälsar välkommen i auditoriet. Det är fri entré till museet och alla programpunkter under jubileumsdagarna 15–18 september.

 

Röhsska museet 1923. Foto: Röhsska museet

Röhsska museet 1923. Foto: Röhsska museet