Romska liv och platser

Bokomslaget

Inte förrän på 1960-talet hade svenska romer fått tillgång till medborgerliga rättigheter som bostäder och skola. Detta efter en intensiv kamp ledd av Katarina Taikon. Innan dess levde många kringresande liv och slog läger med tält och vagnar.

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Boken bygger på levnadshistoriska intervjuer med svenska romer, äldre kartmaterial, fotografier, reportage och ett omfattande arkivmaterial. Boken skildrar erfarenheter av att leva kringresande liv och i läger. Hur var livet? Hur hanterades vardagen? Och hur har dessa erfarenheter påverkat svenska romer fram till idag?

Boken lyfter fram hur människor hanterade de ofta knappa materiella villkoren och med sinnrika lösningar skapade en så dräglig tillvaro som möjligt. Den skildrar även romers kamp för rätten till bostäder, utbildning och arbete, och vi möter berättelser om att flytta till moderna lägenheter och möten med majoritetssamhällets skola.

Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius (redaktörer):
Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige
Stockholmia Förlag
Utkom 2018