Ronny Ambjörnsson får årets Övralidspris

Årets Övralidspris på 250 000 kronor går i år till idéhistorikern Ronny Ambjörnsson. Han är professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet och kulturhistorisk skribent i bland annat Dagens Nyheter. Han får priset ”för sina filosofiska berättelser där han i det förflutnas tankemönster och utopier urskiljer samtidens ansikten”.

Övralidspriset går vartannat år till en skönlitterär författare och vartannat år till en humanistisk forskare eller essäist. Ronny Ambjörnsson föddes 1936 i Göteborg och har levt halva sitt liv där och halva i Umeå. Dit kom han efter att ha disputerat 1974 på en avhandling om Ellen Key och1981 blev han professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet.

– Det var en jättefin födelsedagspresent! säger Ronny Ambjörnsson som fick beskedet precis till sin 70-årsdag. För författare finns det många åtråvärda priser, men för akademiker inom humaniora är detta det finaste man kan få!

Ronny Ambjörnsson har på senare år återknutit sina band till Östergötland och Vätterns strand. Just nu arbetar han med Ellen Keys biografi och han har tillbringat många forskartimmar i hennes hus Strand, vid Ombergs fot. Priset får han ta emot vid festligheter den 6 juli på Verner von Heidenstams födelsedag, några kilometer längre norrut på hans Övralid.

– Det är roligt att det finns så många jämförelser att göra mellan Ellens Strand och Verners Övralid, säger Ronny Ambjörnsson. Husen är egentligen så olika men har faktiskt också likheter som museum och monument över två stora författare.

Några av Ronny Ambjörnssons mest uppmärksammade arbeten är Mitt förnamn är Ronny och Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Han har också skrivit två av delarna i verket Europas idéhistoria: dels om antiken i Människors undran, dels om medeltiden i Tankens pilgrimer. En viktig del av hans forskning och författarskap har rört sociala och politiska frågor. Intresset för socialismens och utopiernas idéhistoria och de svenska folkrörelsernas kultur har lett till flera uppmärksammade arbeten.

– Övralidspriset som är ett av de tre finaste litteraturprisen i Sverige har åter fått en värdig mottagare i Ronny Ambjörnsson, säger Björn Eriksson, landshövding och ordförande i Stiftelsen Övralid. Och det är extra inspirerande för oss östgötar med en pristagare kunnig om den anrika författartraditionen vid Vättern!

I stiftelsens styrelse ingår bland annat författarna Per Wästberg och Kerstin Ekman samt professorerna Inge Jonsson och Martin Kylhammar.

Pristagare 2005 var poeten Jesper Svenbro och 2004 professor Gunnar Eriksson.

(2006-04-05)