Digital släktforskning blir gratis

Riksarkivet i Marieberg. Foto: Riksarkivet

Foto: Riksarkivet

Regeringen har aviserat att man i budgetpropositionen föreslår att Riksarkivets digitala arkivinformation ska bli fritt tillgänglig. I dag måste man betala en abonnemangsavgift (folkbibliotek, skolor, universitet och högskolor undantagna).

– Våra släkters historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Att släktforska har blivit en folkrörelse som konkretiserar och levandegör vårt kulturarv. Genom människors nyfikenhet inför sin egen bakgrund kan vi också lättare förstå och lära av vår historia, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Riksarkivet planerar att genomföra förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först tas abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett andra steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data.

– Det är mycket glädjande att Riksarkivet nu får möjlighet att göra samhällets digitala arkivinformation gratis för alla. Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Min förhoppning är att innovatörer tar chansen och skapar bra produkter för medborgarna, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Släktforskare är i dag den enskilt största grupp av användare som hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar. Det kommer fortsatt att vara en viktig användargrupp men nu ges möjlighet till en breddad och fördjupad användning för andra intressenter, enligt Riksarkivet.

(2017-09-18)