Ökat antal besök på Historiska museet

Historiska museet ökade sitt besöksantal med 15 procent under föregående år till totalt 117 000 besökare. Museet blev därmed ett av de museer i Stockholm som ökade mest under år 2001. Det framgår av den årsredovisning som museet lämnat till regeringen.

– Det innebär att vi på tre år fått ett tillskott på nästan 35 000 årsbesökare, kommenterar museichef Kristian Berg. Det är oerhört glädjande och visar på ett ökat historieintresse hos allmänheten. Vi ser samma tendens när det gäller omvärldens bevakning av museet och antalet besök på vår hemsida.

Sedan årsskiftet har museet på prov infört fri entré och mötts av ett dramatiskt gensvar. Försöket görs på uppdrag av regeringen. Besökssiffrorna har mer än fördubblats och ännu i slutet av februari fortsätter den kraftiga ökningen.

– Vi och regeringen vill veta vad fri entré skulle kunna innebära för oss. Vilka är de nya besökarna och vad förväntar de sig av oss? Vilka nya krav ställs på museet och dess personal? Frågorna är många. Fri entré är en utmaning som vi hoppas kunna fortsätta med även efter denna försöksperiod, säger Kristian Berg.

En annan stor utmaning som museet tar upp i årsredovisningen, gäller museets samlingar. Situationen är på denna punkt allvarlig. Museet har ansvar för över 20 miljoner föremål, vilket sannolikt gör samlingen till en av norra Europas största. Behoven gäller dokumentation och accession liksom uppordning, vård och konservering.

– Vi har ingen chans att inom nuvarande budgetramar komma i kapp med de stora eftersläpningar som museet dras med. Vi har därför vänt oss till regeringen i hopp om att få hjälp med detta, kommenterar museichef Kristian Berg.

(2002-02-25)