Boken DC-3:an – Kalla krigets hemlighet avslöjar att den svenska DC-3:ans flygning 1952 var betydligt mer provocerande än vad som hittills framkommit. Sverige spelade en anmärkningsvärd roll i den kedja av händelser som höll på att leda till det tredje världskriget.

– En viktig del av den svenska historien måste nu skrivas om, säger Christer Lokind, författare till den nya boken och med en bakgrund på både MUST (underrättelsetjänsten) och FRA.

I juni 1952 sköt Sovjetunionen ner två svenska militärflygplan över Östersjön, först en av flygvapnets DC-3:or och därefter ett sjöräddningsflygplan av typen Catalina. Sverige fördömde i skarpa ordalag det sovjetiska agerandet. Förhållandet mellan länderna blev frostigt. Händelserna kring DC-3:an hemligstämplades. Sverige skildrades som offer för ett obegripligt och aggressivt Sovjetunionen.

Ur ett sovjetiskt perspektiv utgjorde DC-3:an ett konkret hot. I april samma år hade USA ”provflugit” anfallsvägarna för ett kärnvapenangrepp på Sovjetunionen – och passerade då över flertalet storstäder i Sovjetunionen med Tornado-bombare, som var och en kunde bära fem atombomber. Sovjet var i panik och förstärkte radarskyddet mot Östersjökusten, bland annat med en ny typ av radar. Det var mot den radarn som DC-3:an flög – på rakbana, gång efter gång, för att samla in så mycket data att man i ett senare skede skulle kunna slå ut den nya radarn med störsändare. Sovjet visste att Sverige gav hemlig information vidare till USA.

Christer Lokind är överstelöjtnant i flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK och MUST) och vid Försvarets radioanstalt (FRA).

Christer Lokind:
DC-3:an – Kalla krigets hemlighet
Medströms Bokförlag
Utkom 2014