Sanningskommissionen för tornedalingar har arbetat färdigt

I dag överlämnade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Sannings- och försoningskommissionen är den första i sitt slag i Sverige. Överlämnandet ägde rum i Folkets hus i Pajala.

– Det här är en kommission och ett betänkande som är unikt i sitt slag och jag ser fram emot att ta del av det omfattande arbete som kommissionen bedrivit i nära dialog med minoriteten, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes 2020 och har bland annat genomfört intervjuer, arkivstudier och sammanställt forskning för att utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen. Kommissionen har letts av ordförande Elisabet Fura och består av nio ledamöter.

Kommissionen lägger fram ett stort antal förslag på hur staten och andra samhälleliga aktörer konkret kan gå vidare och ge minoriteten upprättelse. Utredningen pekar ut riktlinjer och möjligheter för statens framtida politik och förutsätter att denna utvecklas i dialog med  minoriteten.

Minoritetspolitiken utgår från Sveriges internationella åtaganden. Tornedalingar utgör en av Sveriges fem nationella minoriteter.

– Svenska kyrkan välkomnar kommissionens rapport. Det är smärtsamt att kyrkan varit delaktig i att kränka människovärdet och att den bidragit till att barn känt skam för sin minoritetsidentitet, sitt språk och sin kultur, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Slutbetänkandet Som om vi aldrig funnits– exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset går att läsa på regeringskansliets hemsida.

(2023-11-15)

Se även Sanningskommissionens arbete fördröjs av pandemin (2021-03-25)