Nära 10 000 år gamla rester av vildsvin, kronhjort och gråsäl har hittats vid en utgrävning i Balltorp i Mölndals kommun. Bland fynden finns även stenyxor, pilspetsar och andra redskap. [SVT Västnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stenaldersfynd-i-balltorp