Statliga samlingar flyttas till Gamla Lödöse

Det arkeologiska material som grävts fram i Gamla Lödöse strax norr om Göteborg, flyttas från Statens historiska museum i Stockholm till Lödöse museum. Fynden kvarstår dock i statlig ägo. De kommer att bli grunden för utveckling av forskning och förmedling vid Lödöse museum. Målet är att stärka allmänhetens kunskap om Gamla Lödöse.

– Det är ovanligt att vi på detta sätt placerar ut ett komplett material. Det är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv som nu kommer att tas om hand och användas på ett mycket positivt sätt. Vi är glada över att man lokalt och regionalt tar ett så stort ansvar för detta spännande historiska material, kommenterar museichefen vid Historiska museet Kristian Berg.

Gamla Lödöse är sedan länge en försvunnen stad. Men på medeltiden var den en av Sveriges främsta och mest betydelsefulla städer. Den hade sin storhetstid under ett par århundraden med början på 1100-talet. Läget vid Göta Älv gjorde Lödöse till en viktig hamnstad för landet. Arkeologiska fynd visar bl.a. att det bedrevs mycket handel med Europa. År 1473 flyttades staden längre ned utmed Göta älv och blev Nya Lödöse. 150 år senare skapades vår tids Göteborg vid älvmynningen. Gamla Lödöse ses därför som Göteborgs föregångare.

– I dag finns inget av medeltidsstaden Gamla Lödöse kvar ovan jord. Men vid de närmare 200 arkeologiska grävningar som gjorts här sedan 1960-talet har det visat sig att jorden döljer ett vetenskapligt värdefullt och omfattande material. Vi vill ge en bild av det liv som en gång levts här, säger Jan Johansson, museichef vid Lödöse museum.

Totalt rör det sig om 10 000-tals fynd som nu flyttas, föremål i metall, läder, ben, textil och trä. Redan när Lödöse fick sitt nya museum 1994 fanns tankar på att där skapa ett centrum för medeltiden i Västsverige. Utgångspunkten var det stadsarkeologiska materialet. Den helhetslösning som Lödöse museum nu diskuterat fram med Historiska museet och som innebär att hela materialet placeras i Lödöse, ger Lödöse museum helt nya möjligheter att både forska och förmedla kunskaper om den medeltida staden. Med Gamla Lödöse som utgångspunkt vill museet berätta om medeltiden i stort.

– På Lödöse museum får vi nu möjlighet att genomföra vår vision om en arkeologisk mötesplats. Vi ingår dessutom i ett nordiskt nätverk för medeltidsmuseer, med målet att sprida kunskap om nordisk medeltid, säger Johansson.

– Det här är ett led i att ta tillvara det stora intresse som finns för historia och kanske framförallt för medeltiden. Att man lokalt och regionalt på ett så professionellt sätt tar ett helhetsgrepp om fyndmaterialet, alltifrån bevarande och forskning till publik förmedling, gör att Historiska museet ser mycket positivt på förflyttningen av föremålen, säger Kristian Berg.

(2002-05-19)