Gustav Vasas krypta öppnad

Foto från SVT:s inslag

Foto från SVT:s inslag

I dag öppnades Gustav Vasas krypta under golvet i Uppsala domkyrka. Locket till gravplatsen har suttit löst en tid och ska nu restaureras. Samtidigt ska konservatorer gå igenom kryptan för att undersöka skicket på textilier, metaller och sten. Kistorna kommer däremot inte att öppnas. Senast en grundlig översyn gjordes av gravvalvet var 1945. År 1979 gjordes ett mindre saneringsarbete.

Gravvalvet består av två kammare. I den ena vilar Gustav Vasa tillsammans med sina tre drottningar Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Leijonhufvud och Katarina Gustavsdotter Stenbock (död 1621). I den andra vilar hans son Johan III med sina ena drottning, Gunilla Johansdotter Bielke.

Se öppningen på SVT Nyheter Uppsala

(2020-11-04)