Segelfartygens tid handlar om Sveriges flotta under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, den sista storhetstiden för linjeskepp, fregatter och andra seglande örlogsfartyg. Det var en tid av sjöslag, stormar, skeppsbrott och piratöverfall. Örlogsflottan rörde sig över stora delar av världen – den stred i Östersjön, eskorterade handelsfartyg till Medelhavet och hade ärenden till Västindien, Nordamerika och Sydamerika.

Segelfartygens tid kretsar kring fem män som under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal tjänstgjorde i örlogsflottan i underordnad ställning – som båtsmän, matroser eller underofficerare. Läsaren får följa deras livshistoria, deras arbetsförhållanden och framför allt deras sjöresor. Vid alla kända bataljer under den aktuella tiden fanns åtminstone någon av dem med som deltagare. Men de fem medverkade också i örlogsflottans vardagsarbete – konvojering, kustbevakning, virkestransporter med kronans lastfartyg och sysslor hemma på örlogsvarvet.

Boken är rikt illustrerad, bland annat med bilder av olika fartygstyper, med samtida målningar och med kartor som i detalj visar hur örlogsfartygens seglatser styrdes av vindar och stormar.

Claes Bernes är fil.dr i astronomi och författare till en rad populärvetenskapliga böcker. Han blev Augustnominerad 2006 i fackboksklassen för Meteorologernas väderbok.

Claes Bernes:
Segelfartygens tid
Medströms Bokförlag
Utkom 2008