Sensationella provsvar från Lurö

Kyrkoruinen på Lurö sommaren 2021. Foto: Värmlands Museum

Kyrkoruinen på Lurö sommaren 2021. Foto: Värmlands Museum

Färska provsvar från fjolårets utgrävning på Lurö i Vänern ger anledning till förnyad diskussion om ett möjligt kloster på ön.

Sedan gammalt har en ruinkulle på Lurö förknippats med traditioner om ett kloster som ska ha funnits där en kort tid på 1140-talet. De första arkeologiska undersökningarna skedde 1989 och visade att det i stället är ruinerna efter en stenkyrka som finns på ön.

Dessa resultat har fått stå oemotsagda fram till nu. Sommaren 2021 genomförde arkeologer från Värmlands Museum en arkeologisk utgrävning av en misstänkt tillbyggnad på stenkyrkans södra sida. Flera provsvar från tillbyggnaden visar nu att den funnits och varit i bruk från omkring år 1033–1164 och fram till 1200-talets början.

– Provsvaren visar att det har funnits en stor tillbyggnad till kyrkan och att man lagat mat här. Tillbyggnadens storlek, tillsammans med mathanteringen, väcker åter liv i diskussionen om ett möjligt kloster på Lurö. Sedan lång tid tillbaka vet vi att kyrkan på Lurö anlagts på 1000-talet. Den fråga som nu väcks till liv är om den nu bekräftade tillbyggnaden var en del i ett försök att etablera ett kloster här, men att detta aldrig kom att fullföljas, säger Hans Olsson, arkeolog på Värmlands Museum.

(2022-03-10)

Se även Spännande resultat av utgrävningar på Lurö (2021-09-26)