Sensationellt runfynd i Birka

Ett unikt fynd har gjorts i sommarens utgrävning i Birka. Ett runben har hittats i det som kallas Krigarnas hus. Benbiten är från 900-talet och har ett femtontal runor inristade. Förutom enstaka runstenar, har runinskrifter aldrig tidigare hittats i Birka.

– Runben användes av vikingarna för anteckningar, olika meddelanden eller rent klotter. Kanske är det ett kvinnonamn som en krigare har suttit här och ristat in, säger Lena Holmquist Olausson från Stockholms universitet som leder utgrävningen.

Benbiten är 6 cm lång och förmodligen är det ett revben från ett djur. Möjligtvis är det en kvinnas namn på runbenet, men det är för tidigt att fastslå. Helmer Gustavson på Riksantikvarieämbetet är expert på runskrift och ska nu tolka runorna. Han menar att det också skulle kunna röra sig om en besvärjelse från en krigare.

– Jag tror inte att det rör sig om en enkel skrivövning eller klotter, utan det ser ut som om runorna är mycket medvetet gjorda. Om man tittar noga ser man att linjerna först har ristats med en fin kniv och sedan fördjupats, säger Helmer Gustavson.

Runbenet hittades i utgrävningen av Krigarnas hus som är en typ av hus som aldrig tidigare hittats i Birka. Fynden från huset pekar på en ren krigarmiljö och det har använts som samlingslokal, men troligen också som förråd. Under sommarens grävningar har knivar, mynt, vapen och delar av två svärd hittats. Birka övergavs i slutet av 900-talet då också borgen brann ner. I resterna av Krigarnas hus har arkeologerna hittat spår av både brand och strid.

– Här har slagits ganska våldsamt på slutet, konstaterar Lena Holmquist Olausson.

Fynden från Krigarnas hus ställs ut efter hand i Birkamuseet.

(2000-07-23)