Kulturella processer i nordiska skogsbygder

Skogen har i alla tider haft en stor betydelse för Nordens invånare. Den har producerat bränsle och byggnadsmaterial till hus och redskap. Den har bjudit människan levebröd, bete och foder till husdjuren samt marker för jakt och fiske.

Antologin Skogsliv belyser ett urval aspekter av detta omfattande ämnesområde. Under 1800-talet blev skogen en av de största exportkällorna för flera nordiska länder, först genom timmer- och sågverksindustrin, senare som råmaterial till pappersindustrin. Samtidigt har skogen och livet i skogsbygderna utgjort en trygghet för många när de format sin identitet.

Bokens essäer framställer skogen som en värdefull resurs, oavsett om den skildras som levebröd eller som utgångspunkt för våra bilder av omvärlden. I båda fallen är det genom kulturella processer i konkreta historiska miljöer som skogen fått sin betydelse och sitt innehåll.

Bokens skribenter är verksamma som forskare vid universitet och högskolor i Europa och USA.

Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Ingar Kaldal & Hanna Snellman (redaktörer):
Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder
Historiska Media
Ca 300 sidor, inbunden, ill. i svartvitt
Utkom i juli 2000