Sex museer slås samman

Historiska museet. Foto: Historiska museet

Foto: Historiska museet

Regeringen har beslutat att ge Statens historiska museer (SHMM) i uppdrag att förbereda övertagandet av Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH). Uppdraget följer på det förslaget om ett samgående mellan myndigheterna LSH och SHMM som fanns med i kulturarvsproposition som riksdagen antog den 31 maj.

Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) avvecklas. I myndigheten Statens historiska museer (SHMM) ingår Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet och museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum.

– Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med planeringen av ett samgående våra myndigheter emellan. Arbetet har flutit på mycket bra och jag ser fram emot att få arbeta vidare med så många kompetenta och engagerade människor både på SHMM och LSH, säger Maria Jansén, överintendent för Statens historiska museer (SHMM).

– Vi är på väg mot en ny, starkare verksamhet med bredare kompetens och möjlighet till spännande samarbeten. Regeringen har förväntningar på att vårt arbete ska vara en inspiration för andra museer i Sverige, men också att vårt internationella arbete ska hålla hög klass. Det är ett sporrande uppdrag och att i höst få börja skissa på en ny vision och nya mål för den nya myndigheten är en oerhört spännande utmaning, säger Jansén.

Malin Grundberg, överintendent för LSH, säger i en kommentar:

– Ett samgående med SHMM ger möjligheter för oss alla att utvecklas. Jag ser fram emot den nya organisationen som kommer att stärka alla våra museer.

(2017-06-02)