Färg och form under Arkivens dag

Lördagen den 11 november firas Arkivens dag över hela landet. Dagen är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet.

Den andra lördagen i november varje år bjuder arkiven runt om i landet in till öppet hus. Varje år har ett givet tema och i år är det färg och form som står i fokus. För 25 år sedan firades Arkivens dag för första gången.

”Med Arkivens dag vill vi lyfta fram arkiven och sprida kunskapen om arkiven som samhällets minne. Oavsett om det handlar om ett offentligt arkiv, ett företags arkiv eller kanske ett arkiv i en fornminnesförening är arkivens roll viktiga för att förstå vår egen tid. Arkivens betydelse i ett öppet demokratiskt samhälle får inte undervärderas. I vårt land kan vi vara stolta över att alla har tillgång till autentisk information i såväl dåtid, nutid som i en framtid”, skriver Riksarkivet i ett pressmeddelande.

Som vanligt finns det en mångfald av aktiviteter runt om i landets arkiv, bibliotek, museer och hembygdsföreningar och på flera platser går kulturarvsinstitutionerna samman i gemensamma arrangemang. I Falun visas en utställning med exempel på det praktfulla och bildsköna som kan ligga dolt i samlingarna. I Örebro finns en affischutställning och ett föredrag ges om landets första gesäll i dräktsömnad. I Kristianstad kan man se en utställning med olika kommunvapen och logotyper och lyssna på ett föredrag om digitalisering av fotografier. I Sundsvall får man lära sig mer om kolorerade fotografier, hur man tar hand om dina gamla fotografier och träffa en byggnadsantikvarie. Listan kan göras lång. ”Arkivens dag är en unik möjlighet att få ta del av våra gemensamma kulturskatter”, konstaterar Riksarkivet.

Bakom Arkivens dag står Svenska arkiv i samverkan för synlighet, som består av landets arkivorganisationer: Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet, Svenska Arkivförbundet och Sveriges kommuner och regioner.

Se arrangemangen på Arkivens dags hemsida.

(2023-11-10)

Se även Myter och mysterier på Arkivens dag (2022-11-10)