Sigtunahistorier

Sigtuna museum
Ny basutsställning, 26 januari 2017

Sundvedaskatten. Foto: Gabriel Hildebrand

Sundvedaskatten. Foto: Gabriel Hildebrand

Silver från svunna imperier och en medeltidsstad med vidare internationella kontaktnät än vi kanske tror. När Sigtuna museum slår upp portarna på nytt den 26 januari berättar utställningsföremålen en mångfald av historier.

Utställningen Sigtunahistorier har egentligen redan öppnat. I rådhuset på Stora torget i Sigtuna stad berättas om 1700-talets Sigtuna och nu öppnar den största delen av museets basutställning i själva museilokalen på Stora gatan.

– I Sigtuna kommun finns mängder av berättelser. Utställningen Sigtunahistorier lyfter fram dem utifrån spännande föremål i vår samling. Många av objekten har aldrig visats tidigare. Här får besökaren en bild av den mångfald som Sigtuna kommun bär på, säger Ted Hesselbom, chef för Sigtuna Museum & Art.

– Vi har målmedvetet satsat pengar och kompetens på att renovera och samtidigt göra en kvalitetshöjning av vårt kommunala museum. Nu har vi en basutställning som kommer att locka till sig besökare från hela kommunen inklusive skolklasser som kan komma på temabesök. Extra roligt är att andra stora museer tittar på vårt arbete och tar efter vårt sätt att arbeta säger, Marie Axelsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ett av Ted Hesselboms favoritföremål i utställningen är en nyckel som kan komma från en nyckelharpa. Den har troligen hamnat i jorden på 1200-talet.

– Nyckeln kan vara 100 år äldre än den tidigaste nyckelharpa som finns avbildad i Sverige. Den grävdes upp på 1930-talet. Nu fick vi upp ögonen för den igen i museets magasin, och vips var historien lite förändrad. Sådant sker ständigt!

Något som gläder intendent Anna Toräng är att museet kommer att kunna visa delar av Sundvedaskatten, som hittades när området Steningehöjden anlades i Märsta 2008. Skatten är den största silverskatt som hittats i Uppland sedan 1827.

– Vi kommer att ställa ut några av skattens 482 silvermynt. De hittades när bostadsområdet Steningehöjden började anläggas i Märsta. Mynten kommer från Spanien i väster till Centralasien i öster och grävdes ner någon gång på 800-talet, säger Anna Toräng.

En Sigtunahistoria är den om landets första stad och de första kungarna som slog våra första mynt i det som skulle bli Sverige, en annan är den om Arlanda flygplats. Den förra finns med i sin helhet i utställningsdelen som öppnar nu i januari, den senare finns i en del av Sigtunahistorier som öppnar på museet senare i år. Utställningen kommer under 2017 och 2018 att expandera till fler lokaler i Sigtuna kommun, bland annat till borgarhemmet Lundströmska gården.