En lantgård i rokoko

von Echstedtska gården
Ny basutställning, 28 maj 2022

von Echstedtska gården. Foto: Värmlands museum

De senaste åren har Värmlands museum arbetat med en förnyelse, underhåll och fördjupning av innehållet på von Echstedtska gården i Kila för att levandegöra historien om platsen. Det har inneburit ett intensifierat arbete med vård av hela anläggningen, där den nya basutställningen En lantgård i rokoko är en del som står på plats när gården öppnade för säsongen.

von Echstedtska gården är en kulturhistoriskt betydelsefull karolinergård och sedan 1964 byggnadsminne. Alldeles särskilt och unikt är det talrika interiörmåleriet som gör gården till en av Sveriges mest välbevarade 1700-talsmiljöer. Här hälsar oss grenadjärer i givakt i förstugan, eleganta blomstergirlander pryder väggarna, gyllenlädret blänker på salens stolar, lejon och andra exotiska djur blickar mot oss från bibliska motiv, marmorerade snickerier dekorerar rummen.

När gården i Västra Smedbyn öppnade för besökare i slutet av 1950-talet hade en omsorgsfull restaurering genomförts för att återskapa 1700-talet. Små förändringar har skett sedan dess. På 1990-talet restaurerades fler rum i huvudbyggnaden och en noggrann rekonstruktion av hushållets textila utrustning genomfördes. Ytterligare ett rum, jungfrukammaren, gjordes tillgänglig för besökare 2021.

I arbetet med att ta fram en ny basutställning har ny kunskap byggts upp om de bouppteckningar som finns efter byggherreparet. Mycket ny forskning om 1700-talet har kommit fram sedan gården först slog upp dörrarna för publik. Till hjälp har museet bland annat haft 1700-talskännaren Lars Sjöberg. Fler berättelser och fler perspektiv som berikar de historiska lagren finns alltså i den nya basutställningen som fått namnet En lantgård i rokoko.