Raoul Wallenbergs mor och styvfar tog sina liv. Anledningen var förtvivlan över deras sons öde och de svenska myndigheternas oförmåga att hjälpa dem i eftersökningarna. Hans syskon avslöjar nu den hemlighet de vaktat i 30 år. [SvD]

https://www.svd.se/sjalvmord-holls-hemligt-i-30-ar