Historiska museet vill överlämna fem kranier från Hawaii som finns i museets samlingar till organisationen Group Caring for the Ancestors of Hawaii (på hawaiianska benämnd Hui Malama I Na Kupuna O Hawai´i Nei). Organisationen har tidigare mottagit mänskliga kvarlevor från flera andra museer i världen.

– Det finns ett betydande symbolvärde i att äganderätten överlåts till den hawaiianska ursprungsbefolkningen, säger museichef Lars Amréus. Kvarlevor från andra delar av världen än Sverige ingår inte i Historiska museets samlingsområde. Därför föreslår vi att regeringen beslutar om att återlämna dessa kranier.

På regeringens uppdrag genomförde Historiska museet år 2006 en inventering i sina samlingar av mänskliga kvarlevor från världens ursprungsbefolkningar. Som en följd av inventeringen kontaktades museet av Group Caring for the Ancestors of Hawaii med en begäran om att få tillbaka de mänskliga kvarlevorna från Hawaii.

De fem kranierna från Hawaii kom till Sverige efter en forskningsresa på 1880-talet och har tidigare ingått i Anatomiska institutionens samling vid Uppsala universitet. År 1997 donerades de till Historiska museet i Stockholm.