Sjöfarande kvinnor dokumenteras

Regeringen har beslutat att ge Sjöhistoriska museet i Stockholm ett bidrag på 400 000 kronor för ett projekt kallat Sjöfarande kvinnor. Projektet ingår inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv, vilken regeringen initierat och som pågår mellan åren 1999–2001.

Projektet ”Sjöfarande kvinnor” syftar till att dokumentera och forska om kvinnliga yrkessjöfarare, pionjärer inom ett manligt dominerat yrke. Genom framför allt intervjuer och arkivgenomgång skall de sjöfarande kvinnornas erfarenheter av att arbeta inom svensk handelssjöfart samlas. Resultaten skall redovisas i form av en utställning och en publikation. Museet kommer att samarbeta med bl.a. Sjöfarande Kvinnors Förening – ett nätverk som har funnits sedan 1921 för kvinnor i lastfarten.

– Sjöfartsnäringen har traditionellt hanterats som en homogent manlig domän. Detta projekt kan genom att fokusera på könsroller och förändrade villkor bidra till att skapa en bättre balans och mer kunskap, säger kulturminister Marita Ulvskog i en kommentar.

Beslut har fattats efter förslag från Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Delegationen har som uppgift att, i samverkan med berörda myndigheter och institutioner inom kulturarvsområdet svara för den närmare utformningen och genomförandet av regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv.

(2000-09-29)