Färre svenskar vill gå på museum i sommar

Länsmuseet Jamtli i Östersund. Foto: Jamtli

Länsmuseet Jamtli i Östersund. Foto: Jamtli

Bara drygt hälften av svenskarna vill besöka museer i sommar. Det är en en kraftig minskning jämfört med förra året på 8 av 10 vuxna svenskar angav att de besökte museer under semestern, visar en ny SIFO-undersökning från organisationen Sveriges Museer.

– Det har varit en tuff tid för museerna och är så fortsatt. Därför är det mycket glädjande att en majoritet av svenskarna vill besöka museerna under sommaren, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för riksförbundet Sveriges Museer.

Mer än hälften av de svenska museerna har hållit öppet under pandemin, men besökarna har varit färre än vanligt, fem till tio procent av den normala besöksmängden. I sommar återöppnar de flesta av de tillfälligt stängda museerna.

Enligt SIFO-undersökningen om svenskars museibesök vill 58 procent av kvinnorna och 54 procent av männen besöka ett museum i sommar, så många som fyra av tio vill besöka flera museer.

– Förra året var det 8 av 10 vuxna svenskar som angav att de besökte museer på semestern. Den lägre siffran i år beror delvis på att den äldre målgruppen avstår eller känner sig osäkra i högre grad än andra år. Jag hoppas att de trots allt kan besöka något museum. Alla museer har infört högt skydd och många har utomhusaktiviteter, säger Jeanette Gustafsdotter.

Under coronakrisen har museerna stärkt möjligheten att ta del av museiutbudet på nätet. Enligt den aktuella undersökningen har var tionde svensk besökt ett museum digitalt det senaste året. Ålderskategorin kvinnor 50–64 är de flitigaste besökarna med 17 procent som anger att de gjort digitalt museibesök.

Mer om svenskars museibesök i sommar:
• Störst intresse för museibesök i åldersgruppen 30–49 år där 64 procent vill gå på något museum och hälften vill gå på flera museer i sommar.
• Mest intresserade av museibesök geografiskt: Sju av tio i Stockholmsområdet och sex av tio i Småland
• Mindre intresserade av museibesök geografiskt: Fyra av tio i norra Mellansverige och Västsverige.

Undersökningen som är beställd av Sveriges Museer bygger på SIFO:s onlineintervjuer med 1 000 personer i åldern 18–79 år under perioden 8–20 maj i år.

(2020-06-28)