Den 21 februari 1808 gick ryska trupper över gränsen mellan Ryssland och Sverige vid Abborrfors vid Kymmeneälvs mynning i Finska viken. Den 18 mars kapitulerade Svartholms fästning utanför staden Lovisa utan strid. Ryssarna marscherade vidare mot Helsingfors och Sveaborgs fästning utanför staden. Den 3 maj kapitulerade fästningen utan nämnvärd strid.

Hur kom det sig att den ointagliga fästningen, även kallad Nordens Gibraltar, kapitulerade så snabbt? Var det landsförräderi eller var det en rysk krigslist, eller var det något annat som låg bakom detta? Frågan har intresserat historiker och många andra i 200 år.

Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808 ges ut med anledning av att det är 200 år sedan allt detta skedde och tonvikten ligger på händelserna vintern och våren 1808. För den rätta förståelsen av händelserna under detta dramatiska år kommer även relevanta händelser i tiden dessförinnan att skildras. Med tanke på att Sveaborg även efter 1808 har haft en dramatisk historia kommer även händelser under den tiden att skildras, skriver författaren Magnus Ullman i förordet.

Magnus Ullman:
Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808. Förräderi eller krigslist
Bokförlaget Magnus Ullman
Utkom i april 2008