Uniformer från Stora nordiska kriget

Trehundra år efter Stora nordiska krigets utbrott ger Acedia Press ut boken Stora nordiska kriget 1700-1721. Fanor och uniformer. Den bygger på förlagets tidigare skrifter Swedish Colours & Standards och Karolinska arméns uniformer, dock i en betydligt utökad och mera färgstark version. Tack vare bidrag från Armémusei Vänners forskningsfond och samarbete med Krigsarkivet, kan nu för första gången presenteras Olof Hoffmans modellritningar till fanor och standar modell 1686 i färg. Dessutom troféavbildningar från utländska museer och noggrant rekonstruerade dukar för värvade och männingsförband, samt några borgerskaps- och uppbådsfanor. Totalt 192 stycken, samtliga i färg. Även ett smärre antal danska, norska och ryska finns med.

Genom ytterligare arkivforskning i mönsterrullor, klädkammarräkningar och Krigskollegiets brevböcker, finns en mängd hittills okänt material, dels om fanor och standar, men främst om uniformer. Boken ger, hävdar förlaget, en heltäckande bild rörande bl.a. uniformerna för de olika artilleristaterna och de finska förbanden under kriget, vilka tidigare varit okända, samt de sachsiska i svensk tjänst, 1707–1721. Ävenså mycket nytt material för rikssvenska och värvade förband, främst för den baltiska krigsskådeplatsen. Allt som allt, cirka 800 uniformsuppgifter.

Därtill redovisas samtliga kända uniformer för danska, norska, ryska och sachsiska regementen. Ungefär 300 olika uniformsbeskrivningar, varav 65 olika uniformer i färg och ett 20-tal svartvita.

Förutom de olika regementenas historik, fanor och uniformer, innehåller textavsnittet kapitel bl.a. om Uniformsmodeller, Huvudbonader, Karolinsk fältmusik, Gradbeteckningar, Rättskipning och reglementen, Arméns organisation (inklusive artilleriet, fortifikationen och flottan), Tremänningsförband, Fanor och fandekoratörer, Skrönor och folkminnen om Karl XII, samt en förteckning över förbandschefer.

Lars-Eric Höglund & Åke Sallnäs:
Stora nordiska kriget 1700-1721. Fanor och uniformer
Acedia Press
160 sidor, illustrerad
Utkom 2000