150 gravar utgrävda i Sturefors

Strax utanför Sturefors finns ett av Östergötlands större undersökta gravfält. Hittills har arkeologer grävt fram cirka 150 gravar från äldre järnåldern och vissa intressanta fynd har gjorts. Nu pågår ett gigantiskt efterarbete där allt material gås igenom och analyseras.

Läs artikeln på Sveriges Radio Östergötland

(2009-12-29)