Skånelands medeltid

Vem ägde gårdarna i byn? Vem brukade jorden? Var låg huvudgården, sätesgården eller den befästa borgen? Vilka levde i klostret? När nämns byn första gången? Vilka frälsesläkter fanns i bygden? Hur såg deras släktvapen ut? Vad hette bönderna och borgarna? Serien Skånelands Medeltid – orter & ätter skildrar allt detta och mycket därtill.

Skånelands medeltid är resultatet av Tor Flensmarcks undersökning av jordagods, jordägare och släkter i Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm med gränsområden under medeltiden och fram till omkring 1530/1550 (i vissa fall in på 1600-talet), allt med käll- och litteraturhänvisningar.

Gods- och släktutredningarna är försedda med heraldik och bomärken, släkttavlor inkluderande säkra medlemmar av de aktuella släkterna samt dessutom obevisade men sannolika släktsamband. Släkter som ägt omfattande jordagods utreds delvis under aktuell ort och därtill samlat under tillnamn, heraldiskt vapen eller gängse släktnamn. Släkter med endast en känd egendom utreds under denna eller, om belägg finns, under släktens heraldiska vapenbild eller tillnamn/släktnamn.

Skånelands medeltid har utkommit sedan 1999 och denna sjätte del upptar bokstaven H.

Tor Flensmarck är jur.kand, genealog och heraldiker.

Tor Flensmarck:
Skånelands medeltid – orter & ätter. Del H
MonitorFörlaget
Utkom 2017