Detta är en jubileumsbok med anledning att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den ges ut i Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie.

Vi får läsa om resultatet från utgrävningarna i Varnhem som visar på en tidig kristen närvaro, Skara stift på 1000-talet, och vi lär känna den tidens biskopar. Vi möter Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter, som blev Rysslands första helgon. Jungfru Maria och hennes ställning i Skara stift belyses liksom kvinnor i Skara stift under 1000 år. Boken berättar även om hur pilgrimsvandringar under medeltiden gick till.

Andra artiklar behandlar mer närliggande händelser i tiden: strukturfrågor, delningen av Skara stift, missionen, liksom Birger Forell som var krigsfångarnas vän.

”Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare också befinner oss i en brytningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet”, skriver Skara Stiftshistoriska Sällskap om sin bok.

Johnny Hagberg (redaktör):
Skara stift 1000 år
Skara Stiftshistoriska Sällskap
Utkom 2014