Utgrävningarna av Nya Lödöse fortsätter

Under det stundande omvandlingsprojektet av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg undersöka staden Nya Lödöse arkeologiskt. Årets utgrävningar startar den 4 februari och pågår en bit in på hösten.

Staden Nya Lödöse var i bruk mellan 1473 och 1624. Tack vare de arkeologiska undersökningarna 2013 och 2014 har vi lärt oss väldigt mycket om staden och stadsborna. Företrädesvis har kyrkogården, kyrkan, stadstomter och gator undersökts.

Foto: Markus Andersson

Foto: Markus Andersson. 

– Inför den nya säsongen har vi därför kunnat utveckla våra frågeställningar och vara mer precisa än tidigare, säger Christina Rosén, projektledare.

En av frågorna som vi vill kunna svara på rör Nylösebornas skiftande kulturella bakgrund.

– Hur har människorna i Nya Lödöse samspelat med omvärlden? Varifrån har staden hämtat sina råvaror? Vilka människor på andra platser har man haft kontakt med? Vi vill också titta på inflyttningen till staden. Varifrån kom stadsborna egentligen? fortsätter Rosén.

Foto: Markus Andersson

Foto: Markus Andersson. 

Det arkeologiska projektet är ett omfattande samarbete mellan flera aktörer och i grävlaget finns utrymme för olika specialister. Vi har bland annat en arkeobotaniker knuten till projektet. Han har genom analyser av jordprover till exempel kunnat berätta vad Nylösebornas sista måltider bestod av.

– Resultaten av dessa undersökningar har varit uppseendeväckande. I flera fall har vi kunnat identifiera olika typer av örtmediciner i bukarna på de döda, vilket låter oss ana några av de symptom som de döda hade dagarna innan de avled, säger arkeobotanikern Jens Heimdahl.

(2015-02-03)