Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar

Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar är en resa i tid från forntid till i dag, men även en resa genom de norrländska landskapen. Det är berättelsen om hur inlandsisen smälte och de första människorna befolkade Norrland. Med enkla redskap jagade och fiskade de, samt grävde fångst och kokgropar.

Digerdöden drog över landet på 1300-talet men hur Norrland drabbades finns det nästan inga källor om. Däremot är häxprocesserna under 1600-talet väldokumenterade och många personliga öden finns nedskrivna i olika handskrifter. Förutom de stora pestepidemierna drabbades befolkningen av andra dödliga sjukdomar där tuberkulos var en av de vanligaste.

År 1721 attackerades kusterna av ryssar som plundrade, förstörde och brände. Skräck, rädsla och förtvivlan spreds bland befolkningen när hela städer försvann i lågorna och människor rövades bort. På 1800-talet levde träpatronerna i välmåga medan arbetarna slet för brödfödan. Kvinnorna var hemma och arbetade hårt med att sköta hushållet. Ofta tvingades deras små barn ut och arbeta, något som kunde kräva stor tribut.

Detta är berättelsen om flottning, flottningsolyckor och pojkars ofog, vidskepelse, uppror och hur hårt brott bestraffades. En tid som känns så avlägsen men ändå är så nära. Det är berättelsen om umbäranden, strävan men också om kärlek, gemenskap och lycka i en storslagen och otämjd natur.

Irene Kimanius:
Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar. Berättelsen om Norrland, från forntid till idag
B. Boströms Förlag
Utkom 2021