Skärpt ton i museitvistStriden mellan privata Beredskapsmuseet och myndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM) hårdnar. SFHM har vänt sig till Kronofogden för att få tillbaka sju vapen och tvisten ser ut att hamna i tingsrätten. [SvD]

https://www.svd.se/skarpt-ton-i-museitvist