Uppdragsarkeologiska projekt blir billigare än beräknat

Uppdragsarkeologiska projekt blir ofta billigare än beräknat. Det är slutsatsen av den uppföljning som Riksantikvarieämbetet gjort av kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna.

Uppföljningen, som avser året 2005, är gjord mot bakgrund av den återkommande kritik som framförts de senaste decennierna om att det saknas en samlad bild över de totala kostnaderna för uppdragsarkeologin, skriver Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande.

– Det faktiska utfallet har på såväl nationell som länsnivå, med några få undantag, blivit lägre än de kostnader som angivits i länsstyrelsernas beslut, säger Carolina Andersson som arbetar med uppdragsarkeologiska frågor på Riksantikvarieämbetet.

Främst är det de små och medelstora undersökningarna (med en beslutad kostnad på upp till 1 miljon kronor) som blivit billigare eller till och med mycket billigare än vad som angivits i besluten. Skillnaden mellan det faktiska utfallet och den beslutade kostnaden för de dyraste undersökningarna, det vill säga de med en beslutad kostnad över 1 miljon kronor, är relativt liten.

Av de totalt 960 besluten om arkeologiska undersökningar innehöll cirka en tredjedel icke preciserad tillkommande kostnader, exempelvis kostnader för grävmaskin, bodar, inmätning med mera. Men även om man adderar den uppskattade kostnaden för dessa tillkommande utgiftsposter blir inte det totala faktiska utfallet högre än de beslutade kostnaderna, förutom för två län med relativt få undersökningar, enligt Riksantikvarieämbetet.

(2008-11-01)