Skeppsmasken håller på att spridas även till Östersjön, där ett stort kulturarv i så fall hotas. Forskarna befarar att klimatförändringarna är orsaken. Ett EU-projekt skall nu kartlägga vilka marinarkeologiska fynd som ligger i farozonerna. [SvD]

https://www.svd.se/skeppsmask-hotar-vrak