Skeppsmask hotar vrak

Skeppsmasken håller på att spridas även till Östersjön, där ett stort kulturarv i så fall hotas. Forskarna befarar att klimatförändringarna är orsaken. Ett EU-projekt skall nu kartlägga vilka marinarkeologiska fynd som ligger i farozonerna.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-12-15)