Sveriges författarförbund, Svenska förläggareföreningen och Kungliga Biblioteket skall digitalisera det svenska kulturarvet. Tanken är att äldre verk skall digitaliseras och tillgängliggöras via KB:s webb. Böcker som inte går att köpa i tryckt form eller som e-bok ska vara gratis för läsarna. [SvD]

https://www.svd.se/kb-digitaliserar-kulturarvet