Kungliga biblioteket digitaliserar kulturarvet

Sveriges författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Kungliga biblioteket skall digitalisera det svenska kulturarvet. Tanken är att äldre verk skall digitaliseras och tillgängliggöras via KB:s webb. Böcker som inte går att köpa i tryckt form eller som e-bok ska vara gratis för läsarna.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-12-16)