Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet

Hopträngda på ett stort örlogsskepp under 1600-talet kunde det finnas flera hundra människor i många olika befattningar: styrmän, skeppspojkar, amiraler, båtsmän, kaptener, präster, profosser, kockar och soldater. På fartygen fanns en mängd olika sociala grupperingar, yrken, förmågor och åldrar representerade. Ombord befann sig ofta individer från samhällets absoluta elit, såväl som människor från lägre samhällsskikt med ursprung i olika delar av det svenska stormaktsväldet, men även från områden utanför detta. Denna nya avhandling handlar om de många människorna ombord – i skeppssamhället.

Utifrån historiska källor, arkeologiska fynd, bildkonst och skeppsmodeller, studeras människors roller och status i arbete, vila och strid. Undersökningen visar också hur taktiska förändringar i sättet att strida till sjöss vid 1600-talets mitt förändrade fartygen och förhållanden på dem på ett sätt som blev bestående långt in på 1800-talet.

Skeppssamhället, med de många grupper och individer från skilda samhällsskikt som fanns ombord, var till många delar ett 1600-talssamhälle i koncentrat. Forskningen riktar sig därför inte bara till dem som är särskilt intresserade av flottan och sociala förhållanden på örlogsskepp under detta sekel, utan även till dem som intresserar sig för det tidigmoderna samhället och hur människor försökte ordna detta.

Patrik Höglund:
Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 1 oktober 2021