Årets arkiv finns i Flemingsberg

Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum i Flemingsberg är Årets arkiv 2010. Arkivet får utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete med digitala långtidslösningar.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av fackförbundet DIK i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Prissumman är 20 000 kronor. Den 16 mars mottog Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum utmärkelsen på Arkivforum i Stockholm. Övriga nominerade arkiv var Arbetsförmedlingens Arkivdepå i Söderhamn och Centrum för Näringslivshistoria.

Så här lyder juryns motivering:
”Arkiv- och biobankscentrum är ett arkiv som arbetat länge och framgångsrikt med digitala långtidslösningar. Arkiv- och biobankscentrums verksamheter är mångfacetterad och kräver enkla och säkra arkivlösningar något som landstingsarkivet i hög grad uppfyller.”

Juryn för Årets Arkiv består av Karin Åström Iko, vice förbundsordförande DIK (juryns ordförande), Tomas Lidman, Riksarkivarie, Staffan Smedberg, ledamot Svenska arkivsamfundet, Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets arkivråd, John Chrispinsson, journalist och författare samt Christer Nylander, vice ordförande Riksdagens kulturutskott.

(2010-03-16)