I stormaktstidens Sverige utgavs en fornsaga där den mytiske svenske kungen Vilkinus ligger med havsfrun. Under denna tid kunde vanliga människor som påstod sig ha sådana förbindelser dock råka illa ut. År 1630 förhördes pigan Anna Larsdotter, som misstänktes ha fött näckens monstruösa avkomma. ”Trollkarlen” Peder Jönsson avrättades tio år senare för könsumgänge och pakt med sjörået. Soldaten Sven Jönsson bekände 1707 samlag med skogsrået. Men, undrade en domstol, var väsendet ande, människa, djur – eller monster?

Att ligga med gestalter som näcken och skogsrået betydde samlag med Djävulen eller hans demoner – så resonerade kyrkan och staten i Sverige under 1600-talet och delvis även 1700-talet. Naturväsen hamnade i spänningsfälten mellan Gud och Djävulen, naturligt och onaturligt, mänskligt och djuriskt, andligt och kroppsligt, manligt och kvinnligt, verkligt och overkligt. Vad som i folktron kunde vara en kontakt med naturens magiska makter blev officiellt ett demoniskt brott mot naturens gudagivna ordning.

Genom rättsprotokoll, teologiska och naturfilosofiska skrifter, ballader, sägner och andra källor har Mikael Häll undersökt en tid där människor kunde dömas till döden för berättelser om älskog med naturväsen.

Mikael Häll:
Skogsrået, näcken och Djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige
Historiska institutionen, Lunds universitet.
Disputation: 15 mars 2013
Opponent: docent Marie Lennersand, Riksarkivet