Skolplanschförlagor doneras till Nordiska museet

Lärarstiftelsen donerar arton målningar till Nordiska museet. Konstverken är beställda av Sveriges allmänna folkskollärarförening under 1900-talets första hälft. Donationen består bland annat av tolv skolplanschförlagor målade av Olle Hjortzberg som illustrerar den svenska historien från vikingatid fram till 1600-talet.

I donationen ingår även tre skolplanschförlagor målade av Nils Asplund föreställande bronsålder, stenålder och isbjörnar. Därtill doneras tre konstverk av Johan Tirén som har publicerats i tidningen Jultomten föreställande samiska miljöer och en julotta i Roslagen.

Avsikten med skolplanscherna var att bidra till spridning av god konst i skolorna, både ur ett konstnärligt perspektiv och i moraliskt hänseende. För att måla förlagorna anlitades erkända konstnärer av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Konstverken trycktes sedan upp och distribuerades till skolorna runt om i landet.

– Skolplanscherna ger en unik inblick i hur undervisningen såg ut för närmare hundra år sedan. Planscherna var en viktig del i undervisningen och förgyllde också många skolors väggar.  Det är ett sätt för oss att säkerställa att denna historiska skatt bevaras för framtida generationer, säger Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén.

– Vi är glada över Lärarstiftelsens fina gåva som kompletterar museets tidigare samling av skolplanscher och utbildningshistoriskt material. Barnens och skolans historia är en viktig del av museets kunskapsområde, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet.

(2023-04-15)