Skyttets historia i Östergötland kartläggs

Fältskytte på Vikbolandet på 1950-talet. Okänd fotograf

Fältskytte på Vikbolandet på 1950-talet. Okänd fotograf

Under 1900-talet var skytterörelsen en stor folksport – för både kvinnor och män. I nästan varje socken och även ner på bynivå fanns skjutbanor. Numera är de flesta skjutbanor tysta och spåren av skjutplatser och markeringsgravar förfaller sakta och blir övervuxna av skog. Östergötlands Arkivförbund har inlett en kartläggning av skjutbanor i Östergötland för att visa på sportens utbredning och väcka intresse för de arkiven efter närmare 200 skytteföreningar eller skyttegillen i Östergötland.

Läs mer på Östergötlands Arkivförbund

(2021-04-18)