Tvisten mellan Datainspektionen och Sveriges Släktforskarförbund om publicering av personuppgifter på nätet har löst sig på alla punkter utom en. 100-åringar får inte diskuteras, slår Datainspektionen fast. [DN]

https://www.dn.se/nyheter/sverige/slaktforskare-far-inte-diskutera-100-aringar/