När flera kommunala museer i Stockholm slopar entréavgiften går man i motsatt riktning i Göteborg. Troligen höjs entrén från 40 till 50 kronor vid kommunala Stadsmuseet, Konstmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet. [SvD]

https://www.svd.se/dyrare-museiavgifter-i-goteborg